top of page

REGULAMIN

Pobiedziska, 05.09.2022 r.

                       

Zajęcia jogi prowadzone są na terenie Centrum Rozwoju „Drzewo Życia” przez wykwalifikowane osoby.

I. Uczestnictwo regularne-priorytetowe.

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego karnetu na konkretne zajęcia w bieżącym miesiącu.

 2. Zakup karnetu z góry, na 4 lub 5 zajęć ( w zależności od miesiąca), jest gwarancją miejsca.

 3. Karnet należy zakupić na ostatnich opłaconych zajęciach.

 4. Zajęcia odbywają się bez względu na ilość uczestniczących osób, przy czym ilość joginów, którzy wykupili karnet w danej grupie to min. 7 osób a maksymalna to 14 os.

 5. Nie ma możliwości dokonania zwrotu za niewykorzystane zajęcia lub odrobienia nieobecności na innych zajęciach. Istnieje możliwość wprowadzenia innej osoby w zastępstwie, po wcześniejszym poinformowaniu o fakcie nauczyciela prowadzącego.

II. Uczestnictwo jednorazowe i okazjonalne.

 1. Istnieje możliwość jednorazowego uczestnictwa w zajęciach, jeśli jest wolne miejsce, po wcześniejszym zgłoszeniu i opłaceniu zajęć z góry drogą sms-ową na nr tel 509493400 lub przelew i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

 2. Zapisy przyjmuje nauczyciel prowadzący do 24 h przed zajęciami.

 3. W przypadku zarezerwowania miejsca i odwołania uczestnictwa później niż 24h przed zajęciami, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot opłaty. Istnieje możliwość uczestnictwa w zastępstwie.

   

III. Opłaty

 1. Cennik jest zawarty w załączniku do regulaminu i umieszczony na stronie www.crdrzewozycia.pl, fb oraz na tablicy informacyjnej w holu.

 2. Płatność za karnety miesięczne przyjmowana jest w gotówce, w miejscu prowadzenia zajęć.

 3. Płatność za zajęcia jednorazowe uiszczana jest bezgotówkowo.

 

IV. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie wygodnego stroju sportowego pozbawionego sprzączek, pasków i innych ostrych zakończeń.

 

V. Przystąpienie do praktyki jest równoznaczne ze świadomym złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych dla wysiłku fizycznego. Wszelkie objawy niedyspozycji czy złego samopoczucia należy zgłaszać do nauczyciela przed zajęciami, celem dostosowania praktyki do potrzeb i możliwości organizmu. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zadecydować o braku możliwości praktykowania przez ucznia ze względu na stan zdrowia.

 

VI. Dla osób poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w zajęciach. Podpisanie zgody przez opiekuna odbywa się w miejscu prowadzenia zajęć.

 

VII. Każdego uczestnika obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 

VIII. Uczestnik zobowiązany jest do dbałości o powierzony na czas zajęć sprzęt do praktyki jogi. W razie zniszczenia powodującego brak możliwości dalszego korzystania z przedmiotu jest zobowiązany do zadośćuczynienia w wysokości zwrotu kosztu zakupu nowego, takiego samego egzemplarza.

 

IX. Zabronione jest korzystanie z instrumentów dźwiękowych, znajdujących się na sali, bez wyraźnej zgody i instrukcji nauczyciela. W przypadku zniszczeń, osoba dopuszczająca się uszkodzenia, jest zobowiązana do odkupienia instrumentu w egzemplarzu wskazanym przez właściciela zniszczonego egzemplarza.

bottom of page